Chamomile

Fragrâncias

Ngaragan ba ang labada? Huwag mag-alala, ang Surf, may chamomile flower scent na. Sinasabi ng marami na sa amoy pa lang, mayroon nang calming effect ang chamomile: napapa-relax nito ang muscles at nakatutulong para gawing mahimbing ang tulog. Bilang tea, hinahaluan ito ng honey para maging mas masarap, at ayon sa mga pag-aaral, kaya nitong walain ang pagkabahala (anxiety). Hango mula sa mga Griyegong salita na nagtatranslate bilang “earth apple”, maraming bulaklak ang maituturing na kasali sa chamomile family (Asteraceae). Kasali na rito ang common chamomile, Roman chamomile, Moroccan chamomile at cape chamomile. Madalas mapagkamalang daisy ang chamomile dahil magkamukha ang mga bulaklak na ito, pero nagkakaiba dahil magkaiba ang genus nila. Perfect para sa mga taong hirap matulog o lubhang kinakailangan mag-relax, isang amoy mula sa chamomile at tiyak mawawala lahat ng paninikip ng katawan.

TOP