Tanggal Mantsa

Dicas

Antibacterial
Liquid

Antibacterial liquidLearn More

Magaling ang Surf, pero kakailanganin mo ang tulong para sa matitinding mantsa. Gawin muna ang tatlong ito:

Kilos agad. Kapag namantsahan, huwag itong hayaan manuyo at mamalagi.
Gumamit ng basahan o paper towel para punasan ang mantsa.
Basahing maigi ang nakasulat sa fabric care tag para malaman kung hindi masisira ang damit sa gagamitin mong pangtanggal ng mantsa.
Ngayon, handa ka ng tanggalin ang mantsa!

Meron kaming listahan ng pinakamatitinding mantsa na makakasalubong mo. Pag-aralan ang mga ito’t gamitan ng Surf para tanggal agad!

Dugo
Ibabad sa malamig at maalat na tubig. Palaging palitan ang tubig hanggang maging malinaw ito.

Chewing gum
Ilagay ang damit sa loob ng freezer sa loob ng isang oras (seryoso kami!). Titigas ang chewing gum at pwede mo na itong biyakin.

Chocolate
Kayurin ang natitirang choclate (‘wag kainin!), gamitan ng sponge at mainit na tubig na may kaunting sabon ang mantsa at banlawan ng malamig na tubig.

Damo
Tumambling-tambling ba si anak sa damuhan o putik? Sobrang mantsa? Patuyuin muna ang putik bago gamitan ng brush. Pahiran ng methylated spirits ang mantsa ng damo bago banlawan ng mainit na tubig na may kaunting sabon.

Ketchup
Budburan ng bicarbonate of soda ang mantsa, balikan pagkatapos ng 10 minuto at ibabad sa malamig na tubig.

Make-up
Kung lipstick ang pinag-uusapan, mahirap talagan ‘yan at kailangan ng espesyal na pantanggal ng mantsa. Pero sa maraming klase naman ng make-up stains, walang sinabi ang mga 'yan sa Surf!

Amag
Ibabad ang mga puti sa tubig na may halong isang kutsara ng bleach. Kung maselan ang tela, gumamit ng isang parte ng agua oxeginada sa hinalo sa apat na parte ng tubig. Huwag na huwag gumamit ng bleach sa wool, silk, flame-resistant o easy-care finishes at damit na may kulay.

Mantika/Langis
Budburan ng baby powder para masipsip ang langis, ibabad sa malamig na tubig na may halong Surf sa loob ng 2 oras, at labhan gamit ang pinakamainit na tubig na makakaya ng tela. Kung malubha talaga ang mantsa, baka kailanganin mo na ang mga specially-formulated na stain remover.

Pintura
Gamitan ng paint thinner ang mantsa, pero tingnan muna kung hindi maaapektuhan ang kulay nito – i-testing muna sa tagong parte ng damit. Kung okay ang kulay sa thinner, gumamit ng puting basahan na ibinabad sa thinner, idutdot sa mantsa, at ibabad sa malamig na tubig sa loob ng 20 minuto.

Kape/Tea
Gumawa ng fifty-fifty mixture ng sukang puti at tubig, ibuhos sa mantsa at balikan pagkatapos ng 10 minuto.
Kung wala rito ang matinding mantsa na pinoproblema mo, tumawag sa Surf Consumer Advisory Services:
Metro Manila – (02) 588-8800
Outside Metro Manila – 1-800-10-564-7258
Text – 0908-880-5618
Siguradong solve ang stains niyo sa Surf!

TOP