Lily

Jasmim do oriente

Ang karaniwang lily ay nakabuka at nakaturo papuntang langit ang pollen. Ang ibang uri ng lily naman ay hinahawakan ang buong bulaklak, ang anim na talulot nito'y nakadikit sa stamen na nakabaon sa lupa. Sikat ang bulaklak na ito sa Kristiyanismo bilang simbolo ng pagkadalisay at ganda ni Virgin Mary. Makikita rin ang lily bilang ‘fleur-de-lis’ sa maraming coats of arms sa mga Royal Houses sa Europa – simbolo ng kapangyarihan. Ayon sa alamat, lubhang nainggit si Venus, ang Romanong diyos ng pag-ibig, sa kagandahan ng lily na sinumpa niyang magkaroon ng tina ang pollen nito. Ang kung sinumang minalas na matapat sa pollen ng lily ay siguradong makapagsasabing matindi ang mantsa ng pollen nito, na natatanggal lang gamit ang sticky tape. Kapag nabasa o nakuskos ito, hinding-hindi na matatanggal ang pulang tina. Isa sa mga to 5 na pinaka-popular na fresh cut flowers sa mundo, may higit sa 100 species ng lily sa mundo na pinapatubo na ng tao nang higit sa 3,000 taon. May iba’t-ibang kulay ang bulaklak na ito, na pwedeng magkaroon ng matitingkad na brush strokes o di kaya’y may maliliit na tuldok sa mga talulot. Lahat ng uri nito’y magkakasingganda, ngunit sinasabi na mas maputi ang lily, mas puro at mabango ito. Maaaring pinakamalakas na ang bangong nagmumula sa lily. Maglagay ng isang kumpol nito sa loob ng isang silid, isara ang pinto, at pagbalik mo, siguradong maaamoy mo ang halimuyak. Ang tinuturing na reyna ng mga bulaklak, ang bango lily ay mahinhin pero malakas – o di ba, ‘yan ang tinatawag na totoong flower power!

TOP