About Us

Kapag bango na ang pinag-uusapan, nangingibabaw ang Surf laban sa iba. Sinisiguro naming gumawa ng napakahalimuyak na mga bango upang matuwa at ma-surprise kayo. Kaya kung gusto niyo ng mga kaaya-ayang halimuyak, Surf na ang piliin!

Naniniwala kaming pinakamabango ang nilabhan kung natural, floral at fruity ang pabangong gamit. Dumaan sa masinsinang pagsususri ang bawat isa sa mga pabangong gamit namin upang malikha ang Surf signature fragrance blends. Kasabay ang galing sa paglinis, nanunuot ang bango't halimuyak ng Surf sa lahat ng nilalabhan.

Nakatutok kami sa paglikha ng de-kalidad na mababangong produkto upang mapagaan ang bawat oras niyo't masiyahan araw-araw. Hayaang dalhin kayo ng halimuyak ng Surf fragrances mula sa bigat ng gawaing pambahay papunta sa isang kagalak-galak na lugar. Sa Surf, 'di lang lilinis at puputi at nilabhan, magiging kaaya-aya at napakabango pa nito!

Tuklasin ang iba pa naming mga pabango at ang kapangyarihan ng bango rito.


TOP