Herbal Extracts

Flor de lotus

Sa botany, nilalarawan ang ‘herb’ bilang isang halaman na hindi makahoy ngunit namumulaklak. Nilalarawan din ito bilang isang uri ng halaman na ginagamit ang dahon, bulaklak o buto sa pagluto, paggamot o pabango. Sa mga relihiyon sa mundo, ginagamit sa mga banal na ritwal ang mga herbs. Sa Kristiyanismo, ang myrrh at frankincense ay mahalaga; ang neem para sa mga Tamil; at white sage at cedar para sa paglinis ng kaluluwa naman ng mga Cherokee Indians. Sa mundo naman ng alternatibong medisina, ginagawang extract ang mga herbs bilang panlunas sa iba’t-ibang sakit. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbabad ng herbs sa alcohol sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos, hinahaplos ito sa parte ng katawan na masakit. Sa pagluluto, naglilinang ng fresh herbs ang maraming chef at restaurants para ihalo sa mga inihahandang pagkain. Ang dried herbs naman, na binilad sa ilalim ng araw, mas malakas ang lasa at mas kaunti ang kinakailangan upang ibahin ang lasa at amoy ng pagkain. Ngayon, ginagamit na ang herbal extract sa paglaba, upang makapag-relax ang mga naglalaba habang ginagawa ang napakabigat na gawaing ito.

TOP