Mas Malinis na Mundo

Dicas

Relaxing
Lavender

Relaxing LavenderLearn More

Kung kayang ibsan ang epekto ng mga produkto namin sa mundo na hindi nababawasan ang galing at bango, gagawin namin. Kaya naman naka-formulate lahat ng luscious liquids at powerful powders namin para makatipid sa kuryente, polusyon at packaging – sa gano’ng paraan, hindi masyadong malaki ang epekto nito sa mundo. Nangangako kaming ginagawa namin ang lahat para sa mundo at makatutulong ka rin (sabay ng pagtipid nang kaunti) kung susundin mo ang mga simpleng hakbang na ito…

Gumamit ng saktong dose
Sakto lang ang mga measuring caps, balls at scoops para sa malinis at mabangong labada. Sa paggamit ng saktong dose, mas kaunting kemikal ang nagagamit at hindi nasasayang ang binayad mo.

Maglaba nang naka-full load
Makatitipid ka sa tubig at mabababaan ang bill sa kuryente kung sisiguraduhing puno parati ng damit ang drum ng washing machine kapag naglalaba.

Maglaba sa mababang temperatura
Titingkad pa rin ang labada kahit na 15°C ang tubig. Sa 30°C, makatitipid ka ng hanggang 40% sa konsuma ng enerhiya at bababa pa ang bill mo sa kuryente. Kapag naglaba ka sa 30°C sa loob ng isang taon imbes na sa 40°C, pwede kang makatipid ng kuryente na sapat na para ilawan ang siyam na silid sa buong taon!

Iwasang gumamit ng stain removers
Kung tumigil tayong lahat sa paggamit ng stain removers, higit sa 20,000 tonelada ng kemikal ang mapipigilan mabuhos sa kalikasan bawat taon. At ‘di naman kasi maipagkakailang kayang-kaya ng cleaning powers ng Surf na tanggalin ang karamihan sa mga mantsa, at hindi na kailangang gumamit pa ng espesyal na stain removers!

Mag-recycle
Plastic man o cardboard, pwedeng-pwede i-recycle ang lahat ng packaging ng Surf. Maliliit at simple man ang mga hakbang na ito, nakapagdurulot ang mga ito ng malaking epekto sa budget at sa planeta.

TOP