The Power of Smell

Fragrâncias

‘Di matatawaran: kalikasan ang pinagmumulan ng lahat ng magaganda bango. Ang mga tinuturing na woody, fruity at floral scents ay libu-libong taon nang ginagamit sa mga pabango, insenso, at sa bahay. Matagal na ring ginagamit ang bango sa medisina upang tumulong sa pagpapagaling ng katawan at paginhawain ang isip – bago pa man maimbento ang salitang ‘aromatherapy’.
Kasaysayan ng bangoKailangan lang nating tingnan ang mga hayop upang makita na pinakaunang pandama ang pang-amoy. Nung tayong lahat pa’y naglalakad gamit ang mga kamay at paa, na malapit ang mga ilong sa lupa, ang pang-amoy natin ang una nating ginamit. Kalaunan, nang natuto na ang taong tumayo at maglakad nang matuwid, nangibabaw na ang paningin bilang unang pandama at nanghina ang ating pang-amoy. Pero ang paggamit natin ng mga katagang “may naamoy akong kahina-hinala” ay patunay na may ugnayan ang ating pang-amoy at ang ating ‘sixth sense’.
Ang agham ng bangoItinuturing na pinakamalakas na pandama ang pang-amoy. Sa panloob na parte lang ng ilong nakasasalamuha ng central nervous system natin ang mundo. Kayang magdulot ng di-mapigilan at matinding emotional reaction ang isang uri ng bango dahil mas mabilis ang pag-amoy laban sa pag-proseso ng utak sa impormasyong natatanggap nito, kaya nga kaya tayong paiyakin o patawanin ng isang amoy kahit hindi natin alam kung bakit.
Ang hiwaga ng bangoMasasabing isang mahiwagang time machine ang ating pang-amoy. Wika pa nga ng isang tanyag na pantas, kayang ‘pabalikin ang mga taong nakalipas ng iisang bango lamang’. Mapa-amoy man ito ng luto ni lola sa kusina o ng cedar wood sa lapis na binabalik ang alaala nung nag-aaral pa tayo, kaya tayong ibalik ng bango at pang-amoy natin, na tila walang taon na lumipas.
May kakayahan ang isang bango na magdulot ng nakatutuwang saglit. Kung makalanghap ka ng kahel, tila nagaganahan ka kaagad; kapag pinikit mo naman ang mga mata at inamoy ang matamis na bango ng isang bulaklak, tila nasa probinsya ka’t inaamoy ang preskong hangin. Sa katunayan, ang salitang ‘inhale’ sa Inggles ay may literal na salin na ‘to inspire’. ‘Di ba, ang lakas?

TOP