Antibacterial Liquid

Antibacterial Liquid

Antibacterial Liquid
2x linis at bango ng 5 herbal extracts

Mabuti sa:Matinding mantsa Doble sa linis Doble sa bango

  • 35ml

  • 490ml

  • 525ml

naglilinis ng damit
Builders:
tumutulong sa surfactant para maglinis
Anti-Redeposition Agents:
tumutulong upang di na bumalik ang duming natanggal
Brightening Agents:
pinapatingkad ang mga puting damit
Fragrance:
nag-iiwan ng tumatagal na bango sa damit

Warning:
Ilayo sa mga maabot ng mga bata. Ugaliing maghugas at tuyuin ang mga kamay pagkatapos maglaba. Kung malagyan ang mga mata, hugasan agad ng maraming tubig. Kung patuloy ang paghapdi, magpatingin at kumunsulta sa doctor. Kung nainom o nailunok, tumawag at humingi agad ng tulong-medikal dala-dala ang label na ito.