Blossom Fresh Liquid

Blossom Fresh Liquid

Blossom Fresh Liquid
2x linis at bangong blossom fresh

Mabuti sa:Matinding mantsaDoble sa linisDoble sa bango

  • 35 ml

  • 490 ml

  • 525 ml

Anionic Surfactants: naglilinis ng damit
Builders: tumutulong sa surfactant para maglinis
Anti-Redeposition Agents: tumutulong upang di na bumalik ang duming natanggal
Brightening Agents: pinapatingkad ang mga puting damit
Fragrance: nag-iiwan ng tumatagal na bango sa damit

Warning:
Ilayo sa mga maabot ng mga bata. Ugaliing maghugas at tuyuin ang mga kamay pagkatapos maglaba. Kung malagyan ang mga mata, hugasan agad ng maraming tubig. Kung patuloy ang paghapdi, magpatingin at kumunsulta sa doctor. Kung nainom o nailunok, tumawag at humingi agad ng tulong-medikal dala-dala ang label na ito.