Contact Us

Kung mayroon kayong tanong na ibig niyong sagutin namin, andito lang kami para sa inyo.

Ipadala lang ang inyong tanong sa:

Unilever Consumer Advisory Services
1351 U.N. Avenue, 1007, Manila

Tumawag sa:
Metro Manila: (02) 588-8800
Nationwide outside Manila: 1-800-10-564-7258

Mag-text sa:
0908 880 5618

Mag-email sa:
cas.philippines@unilever.com


TOP